Швидкий зв'язок з нами (гаряча лінія) +38 (098) 919-19-98 +38 (066) 050-47-77

Правила користування сайтом

Вступна частина

 Кожен, хто зайшов на даний Портал в мережі Інтернет, перед тим як користуватись ним, зобов’язується ознайомитись з цими правилами та прийняти їх до виконання.

Кожен, хто прийняв ці правила до виконання, визнає те, що ним укладено договір приєднання з Адміністрацією Всеукраїнського порталу юридичної реклами та маркетингу у відповідності до ст.634 Цивільного кодексу України.

Р.1.Терміни

1.1. Портал – Всеукраїнський портал юридичної реклами та маркетингу.

1.2. Споживач/користувач – кожен хто зайшов на Портал з метою користування ним (пошук потрібної інформації, отримання відповідних послуг, розміщення інформації про себе, реклами товарів та інших послуг тощо), та прийняв Правила до виконання.

1.3. Адміністрація (Адміністратор) – команда юристів, програмістів, журналістів, режисерів, та інших фахівців, що брала участь у створенні Порталу та здійснює діяльність з управління та адміністрування даного порталу.

1.4. Правила – правила користування Всеукраїнським порталом юридичної реклами та маркетингу.

Р.2. Мета Правил

2.1. Правила регулюють умови використання/користування Споживачами/користувачами Порталу в мережі Інтернет http://olbase.com/.

2.2. Діюча версія Правил знаходиться за адресою http://olbase.com/.

2.3. Правила можуть змінюватись Адміністрацією без будь-якого попереднього чи додаткового повідомлення Споживача/користувача. Оновлена редакція Правил набирає чинності з моменту його розміщення на Порталі. Споживач/користувач самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення з новою редакцією Правил.

2.4. Правила набирають сили з моменту надання згоди Споживачем/користувачем згоди, шляхом прийняття умов цих Правил, зазначених у вступній частині.

2.5. На Порталі можуть встановлюватися умови використання окремих ресурсів та сервісів.

2.6. Використовуючи Портал, будь-які його функції Споживач/користувач рахується таким, що прийняв вимоги цих Правил в повному обсязі, без жодних заперечень та виключень. Якщо Споживач/користувач не погоджується з правилами то він не може користуватися Порталом. Всі зміни в структурі Порталу підлягають опису та відносяться до дії чинних Правил.

Р.3. Користування порталом

3.1. Адміністрацією Споживачу/користувачу надається можливість користуватись широким спектром послуг, що запропоновані Порталом. Усі ресурси, матеріали, що розміщені на Порталі на момент затвердження даних Правил а також ті, що будуть розміщені в майбутньому є метою цих Правил.

3.2. Для того щоб зареєструватись на Порталі, Споживач/користувач повинен вказати повну та правдиву інформацію про себе у відповідності до реєстраційної форми і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

3.3. Надання Споживачем/користувачем на момент реєстрації недостовірної інформації про себе чи в Адміністрації є підстави вважати таку інформацію недостовірною, неповною або неточною Адміністрація має право зупинити або скасувати реєстрацію, а якщо таку завершено, навіть видалити сторінку Споживача/користувача з Порталу та відмовити йому у користуванні ним.

3.4. Споживач/користувач несе повну відповідальність за використання Порталу, надану ним інформацію а також за наслідки пов’язані з цим, згідно чинного законодавства.

3.5. Споживач/користувач засвідчує те, що інформацію про себе він надає з власної волі та ініціативи, і погоджується з обробкою своїх персональних та інших даних у відповідності до цих Правил, ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про захист персональних даних».

3.6. Адміністрація не несе відповідальності за розміщення недостовірної інформації на Порталі, наданої Споживачем/користувачем чи його представником чи будь-якою іншою особою, якщо їй про це не було відомо на момент розміщення.

3.7. Адміністрація має право :

– використовувати емейл зареєстрованих Споживачів/користувачів для надсилання повідомлень.

– переміщувати надану інформацію в інший розділ, якщо вона на її думку відноситься до іншої тематики.

– не розміщувати чи видаляти повідомлення, відгуки, коментарі (тощо) Споживачів/користувачів якщо вони суперечать умовам Правил, вимогам чинного законодавства чи морально-етичним засадам а також на власний розсуд Адміністрації.

– використовувати надані Споживачем/користувачем об’єкти авторського права на Порталі, зокрема : статті, фотографії, графіку, блоги, твори, відео (тощо) у відповідності до цього розділу.

– заблокувати або видалити аккаунт (обліковий запис) Споживачем/користувачем, у разі порушень даних Правил або чинного законодавства під час використання Порталу.

– видалити будь-який контент без будь-яких пояснень виходячи з організаційних питань, питань безпеки (тощо), а також у разі порушень чинного законодавства, умов цих Правил або інших правил користування Порталом.

– в будь-який момент закрити будь-який ресурс з попереднім повідомленням Споживача/користувача або без такого. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Порталі.

3.8. Споживач/користувач має право :

– використовувати свій аккаунт у вдосконаленні своєї діяльності, популяризації своєї професії (діяльності), рекламі (тощо) як в межах Порталу так і поза його межами але з обов’язковим посиланням на Портал.

– надавати власні статті, повідомлення, коментарі а також висловлювати свої міркування з приводу відповідної тематики опублікованої інформації і робити зауваження та пропозиції що до неї та роботи Порталу в цілому в розділі «Відгуки».

– в будь-який час в телефонному режимі подати заявку щодо видалення свого аккаунту (облікового запису) з Порталу, навівши мотиви та причини такого видалення.

–  будь-яке використання матеріалів розміщених на Порталі, здійснюється у відповідності до умов розділу 3.9. цих Правил.

– у випадку встановлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Порталу Споживач/користувач повинен якомога швидше повідомити про це Адміністрацію.

– Споживач/користувач надає дозвіл Адміністрації на обробку наданої ним інформації, що також передбачає використання такої інформації з метою здійснення маркетингових досліджень і таргетінга на Порталі.

– приймаючи дані Правила до виконання, Споживач/користувач усвідомлює і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об’єкти права інтелектуальної власності, що надаються ним для розміщення на Порталі : право на використання статей, блогів, коментарів, творів, графіки, фотографій, відео, інших об’єктів права інтелектуальної власності (надалі Продукт) та виключне право на дозвіл чи заборону використання Продукту іншими особами, що дає Адміністрації, самостійно використовувати, дозволяти чи забороняти : відтворення Продукту; публічне виконання та публічне сповіщення Продукту; публічну демонстрацію чи публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення Продукту, якщо воно здійснюється іншою фізичною чи юридичною особою, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади Продукту; переробки, адаптації та інші подібні зміни Продукту; включення Продукту як складових частин Продукту до енциклопедій, збірників, антологій тощо; розповсюдження творів шляхом первинного продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників Продукту; подання свого продукту для загального відома суспільства в такий спосіб, що його представники можуть здійснити доступ до Продукту з будь-якого місця, в будь-який час за своїм вибором; здавання в майновий найм чи комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників продукту, в тому числі у формі, яку зчитує комп’ютер; імпорт примірників творів.

Р.4. Матеріали надані Споживачем/користувачем

4.1. Забороняється розміщувати та розповсюджувати на Порталі наступне :

– заклики до силового варіанту повалення, зміни конституційного ладу України або до захоплення державної влади; ті ж дії щодо поділу території України, її меж та державного кордону, порушення встановленого порядку Конституцією України; заклики до знищення майна, підпалів, захоплення будівель та споруд, насильницького виселення (вселення) громадян; заклики до агресії та ескалації військового конфлікту; розміщення інших матеріалів, які можуть становити кримінальне правопорушення або мотиви його скоєння;

– незаконні, шкідливі матеріали; такі, що ображають честь, гідність і є по суті аморальними, порушують законні права та  інтереси третіх осіб; також нецензурні висловлювання та матеріали і висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру;

– комерційні, рекламні та адаптаційні матеріали, розміщення яких не погоджено з Адміністрацією;

– об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без отримання відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;

– матеріали з комп’ютерними кодами, призначеними для порушення або знищення чи обмеження функціональності комп’ютерного, телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, паролі, логіни та інші засоби для несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет;

– персональні дані інших Споживачів/користувачів без їхньої згоди;

– розповсюдження матеріалів, зміст яких порушує чинне законодавство;

– матеріали та інформацію, що порушують професійну етику, дискредитують професію;

– Споживач/користувач стверджує те, що він несе повну відповідальність за будь-яку інформацію надану ним для розміщення на Порталі.

Р.5. Посилання на інші сайти в Інтернет – мережі

5.1. Через Портал можна буде отримати доступ до інших сайтів в Інтернеті. Адміністрація не може здійснювати жодного контролю над ними і Споживач/користувач несе усі ризики щодо доступу до цих сайтів. Споживач/користувач в повному обсязі усвідомлює та розуміє те, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступ до цих сайтів (їх котент) та за настання будь-яких наслідків, пов’язаних з використанням цих наслідків.

Р.6. Мінімізація відповідальності Адміністрації

6.1. Споживач/користувач погоджується з усіма ризиками, що можуть настати внаслідок використання ним Порталу. За завдану шкоду, спричинену комп’ютеру Споживача/користувача чи його даним, він несе відповідальність самостійно. Адміністрація не несе відповідальності за відповідність чи невідповідність Порталу цілям та меті Споживача/користувача.

6.2. Адміністрація не зобов’язана здійснювати перевірку матеріалів, наданих Споживачем/користувачем для розміщення на порталі.

6.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Порталі, наданих Споживачем/користувачем, та за будь-які висловлювання і коментарі (відгуки) інших користувачів, за їх відповідність вимогам закону, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання товарних знаків, марок в тому числі послуг, найменування фірм, логотипів та інше.

6.4. Адміністрація не несе відповідальності за настання для  Споживача/користувача збитків внаслідок сплати ним будь-яких штрафних санкцій, компенсацій, відшкодування тощо, навіть якщо Адміністрації наперед та заздалегідь було повідомлено про можливість настання таких наслідків у зв’язку з використанням Порталу.

6.5. Претензії зі сторони третіх осіб на адресу адміністрації в зв’язку з інформацією, що надається Споживачем/користувачем для розміщення на Порталі ( в тому числі власників авторських прав чи суміжних прав, їхніх представників чи третіх осіб) зобов’язують Споживача/користувача самостійно та за власний рахунок врегульовувати та вирішувати всі спори з особами, що виставили претензії а також відшкодовувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.

6.6. Адміністрація не несе відповідальності за шахрайські дії Споживача/користувача по відношенню до будь-яких осіб за допомогою чи внаслідок використання Порталу а також за шахрайські дії третіх осіб по відношенню до Споживача/користувача з тих самих причин.

6.7. Адміністрація завжди намагається забезпечити безперебійну роботу Порталу але не несе відповідальності за будь-яку втрату контенту Споживача/користувача, що розміщений на Порталі а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту. 

Р.7. Адміністрування

7.1. Адміністрування інтерактивних ресурсів на Порталі (статті, коментарі тощо) здійснюється за принципом наступного контролю : отримання інформації яка має бути розміщеною на Порталі від Споживача/користувача, її обробка та аналіз.

7.2. Якщо Адміністратор вважає, що будь-яка надана Споживачем/користувачем інформація  порушує Правила користування Порталом, він має право відмовити в розміщенні такої інформації, а якщо таку вже було розміщено, то видалити її.

7.3. Кожний Споживач/користувач має право поскаржитись на той чи інший коментар чи відгук, тощо. У випадку двох і більше скарг, коментар, відгук, тощо буде прихований для подальшого перегляду Адміністратором.

7.4. Якщо Споживач/користувач не згідний з рішенням Адміністратора він може написати скаргу на електронну адресу Адміністрації Порталу, або ж зв’язатись за номерами телефонів, що вказані на Порталі.

Р.8. Заключні положення

8.1. Дані Правила та правовідносини які склались в результаті прийняття умов цих Правил регулюються цими Правилами та чинним законодавством.

8.2. Дані Правила є договором приєднання і у зв’язку з цим Споживач/користувач погоджується з наступним :

– Правила приймаються (укладаються) шляхом приєднання до них Споживача/користувача в цілому і який вирішив їх прийняти.

– Споживач/користувач, який виявив намір прийняти дані Правила до виконання не може пропонувати свої умови цих Правил.

– Споживач/користувач, який не згідний із формою та змістом даних Правил чи окремих їхніх положень,і який має намір прийняти ці Правила до виконання має право відмовитись від прийняття їх до виконання і приймає наслідки такої відмови.

– Зміна або розірвання Правил (договору) відбуваються у відповідності до процедури, передбаченої положеннями чинного законодавства.\

– Споживач/користувач погоджується з тим, що прийняв дані Правила до виконання, тобто уклав договір приєднання при повному розумінні його змісту.

– Реквізити Адміністрації :

+38 (098) 919-19-98 ; +38 (066) 050-47-77; email : contact@olbase.com